fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Gälfickorna

Från de inre delarna av gälfickorna utvecklas örontrumpeten (= eustakiska röret), tonsillerna, bisköldkörtlarna, brässen och sköldkörtelns C-celler, som avger calcitonin. Dessa celler kallas också det ultimobrankiala organet.
Från den yttre delen av den första gälfickan utvecklas den yttre örongången och trumhinnans yttre epitel.
Den kraftigt bakåtböjda andra gälfickan täcker de yttre bakre gälfickorna.  


Från gälfickorna utvecklas en rad olika vävnader.   
1-6 = gälbågar med mellanliggande gälfickor (I-V) 
M = Meckels brosk; broskmodell för underkäken    
I = inre gälficka, av endodermalt ursprung      
O = yttre gälficka, av ektodermalt ursprung       
I = gälficka, från vilken örongången, trumhinnan och örontrumpeten utvecklas  
II = gälficka, från vilken tonsillerna utvecklas     
III = gälficka, från vilken brässen och bisköldkörteln utvecklas  
IV  = gälficka, från vilken bisköldkörtlarna utvecklas
V = gälficka, från vilken det ultimobrankiala organet utvecklas  

 

 

 
 
Accessibility Feedback