fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Placentans utveckling

De tertiära villiutskotten får kontakt med kapillärerna, som utvecklas i korions och förbindelsestjälkens mesoderm. Dessa blodkärl står i kontakt med embryots blodkärlssystem. Det utvecklas ett enhetligt blodkärlssystem. Via detta blodkärlssystem förmedlas näring och syre till embryot, när dess hjärtanlag börjar fungera under den 4. veckan.

Embryot fäster vid trofoblastskiktet under den 19.-20. dagen med hjälp av en smal förbindelsestjälk. Denna utvecklas senare till navelsträng, som förenar placenta och foster.

Bilden visar: Tertiärt villiutskott; Amnionhåla; Gulesäck (vit); Utrymme mellan villiutskott; Förbindelssestjälk; Korionhinna (ljusgul); Korionhålighet (blå); Yttre cytotrofoblast (rosa).


 
 
Accessibility Feedback