fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
De manliga könsgångarnas differentiering
   
sivusto123
De kvinliga könsgångarnas differentiering
   

Könsgångarnas utveckling

Under den 5. veckan uppkommer anlaget till Müllers gång (paramesonefrosgång) som en epitelial fördjupning intill Wolfs gång (mesonefrosgång). Detta styrs av Wnt-signalering.

I flickfoster utvecklas Müllers gång under veckorna 9-14 till äggledare (tuba uterina),  livmoder (uterus) och övre delen av slidan (vagina). Till följd av att ovarierna inte producerar androgener tillbakabildas Wolffs gång och mesonefrostubulerna i flickfoster under veckorna 10-14. I flickfoster ser man rester av Wolffs gång i form av epo- och paraophoronstrukturer intill ovarierna och i form av Gartners cysta i vaginans övre del.

I pojkfoster producerar Sertolicellerna antikroppar mot Müllers hormon (AMH = anti-Müllerian hormon), som hör till TGFβ-tillväxtfaktorfamiljen. Detta leder till att Müllers gång, som vid vecka 8-10 nått fram till urogenitalsinus, tillbakabildas. Produktionen av testosteron i de interstitiella Leydigcellerna startar under vecka 8. Detta leder till att Wolffs gång börjar växa och differentiera till bitestiklar (ductus epididymis), sädesledare (vas deferens) och sädesblåsa (vesicula seminalis). De övre mesonefrostubulerna blir kvar och från dem utvecklas testikelns nät (rete testis). I pojkfoster blir Müllers gång kvar i form av appendix testis och utriculus prostaticus. Prostatan och de bulbouretrala körtlarna utvecklas ur urogenitalsinus. 

I båda könen deltar h
omeoboxgener vid utvecklingen och differentieringen av könskörtlarnas gångsystem.

 
 
Accessibility Feedback