not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Nefron, Malphigisk kropp, njurkropp
   
sivusto123
Fostrets njure
   
sivusto123
Nefron och proximala slingrande gångar
   

Fostrets njure

1 = nefron   
2 = sammelrör som utvecklats ur ureterknoppen  
3 = tidig nefron i s.k. S-fas         
P = njurbäcken      

 
 
Accessibility Feedback