fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Schematisk bild av det embryonala blodomloppet
   
sivusto123
Hjärtanlagen
   
sivusto123
Det fyrrummiga hjärtat
   
sivusto123
Det embryonala hjärtat
   

Schematisk bild av det embryonala blodomloppet

 

1 = hjärta, där blodet förs till ventralaortan (*) och vidare till gälbågsartärerna (2)
2 = gälbågsartärerna
3 = blodet har nått ryggaortan och artärerna i huvudet och de främre extremiteterna (**)
4 = från ryggaortan förs blodet via de pariga navelsträngsartärerna till placentan (moderkakan)
5 = den opariga navelsträngsvenen hämtar syresatt och näringsrikt blod från placentan till hjärtat
6 = vitellinartärer
7 = vitellinvener
8 = sinus venosus, där blod från venerna i de inre organen, gulesäcken och placentan tömmer sig innan det når hjärtats förmak.
 

 
 
Accessibility Feedback