fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Bildning av tidiga blodkärl

I mitten av blodöarna uppstår snabbt små springor. Cellerna i mitten av blodöarna ger upphov till de första blodcellerna, som finns inne i blodkärlen. Cellerna i utkanterna blir plattare och utvecklas till endotelceller. Endotelcellerna ökar i antal och får kontakt med varandra och på så sätt bildas blodkanaler eller blodkärl.

 
 
Accessibility Feedback