fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Äggcellens bildning, munasolun synty, oogenesis

De primordiala äggcellerna i det blivande ovariet utvecklas till oogonier. De primordiala äggcellerna delar sig mitotiskt.  I slutet av den 3. graviditetsmånaden bildas kluster av celler med ett platt epitel på ytan. De centralt belägna primordiala äggcellerna härstammar troligen från en enda stamcell, medan de omgivande enskiktade epitelcellerna (follikelcellerna) härstammar från ovariets ytepitel. När äggcellen växer blir follikelepitelet kubiskt och flerskiktat. Follikelepitelcellerna avger tillsammans med äggcellen glykoproteiner, som bildar en hinna runt äggcellen (zona pellucida). Zona pellucida innehåller receptorer för spermierna samt molekyler, som är av betydelse vid befruktningen och vid äggets vidareutveckling.

Bilden visar:
Tuma = Kärna
Munasolun ketto = Zona pellucida
Alkumunarakkula, Vastasyntynyt Diploteenivaihe =  Primordial follikel, Nyfödd Diplotenfas;
Primäärinen munarakkula, Sukukypsä vaihe =  Primär follikel, könsmogen fas


 
 
Accessibility Feedback