fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Tredje veckan

I början av gastrulationen uppkommer den s.k. primitiva strimman, som bestämmer ambryots längdaxel, rygg och magsidorna samt höger och vänster sidor. Troligen har dessa axlar bestämts redan tidigare under embryonalutveckligen. Den ena polkroppen tycks bestämma den blivande längsaxeln och embryoblasten bestämmer rygg- och magsidorna. När längdaxeln och mag- och ryggaxlarna är fastslagna uppstår den tredje (höger-vänster) axeln av sig självt.

Bilden till vänster visar fram- och baksida.
Bilden till höger visar den ventrala (magsidan); den dorsala (ryggsidan) sidan. Den blå linjen visar fram- (Etuosa) och bak- (Takaosa) sidan.

 
 
Accessibility Feedback