fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Bildning av de första somiterna

De primära somiterna är de första segmenterade strukturerna i embryot. Utgående från dem bildas anlagen för skallens ben och ryggraden. Somiternas placering avgör vilka strukturer som utvecklas ur dem. Hox-generna (4-40 stycken beroende på djurart) har en avgörande roll i denna utveckling. 

Bilden visar från vänster till höger: anlag för örat; neuralrörets främre por; anlag för hjärtsäck; somiter; ryggsträng; amnions kant; neuralrörets bakre por.

 
 
Accessibility Feedback