fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Schematisk bild av ögat
   
sivusto123
Embryonalt öga
   
sivusto123
Fostrets öga
   

Ögats utveckling

Åderhinnan och senhinnan  

Under vecka 6-7 utvecklas åderhinnan (choroidea) och senhinnan (sclera) runt ögat fram till främre kammaren. Mesodermala celler och celler från neurallisten bildar dessa hinnor. Åderhinnan, som ligger under näthinnan är homolog med hjärnhinnorna pia mater och araknoidea mater. Pigmentcellerna i åderhinnan härstammar från neurallisten. Senhinnan, som omger hela ögat, är honomlog med dura mater. 

Iris, ciliarkroppen, ögonlock, tårkörtlar och ögonmuskler 

I slutet av den tredje månaden utvecklas regnbågshinnan eller iris i kanten av ögonbägaren ur celler i åderhinnan och neurallisten. Ciliarkroppen (corpus ciliare), som består av glatta muskler, utvecklas ur celler i neurallisten. Ögonlocken uppkommer under vecka 6 utgående från ektodermalt epitel och underliggande mesenkym och celler från neurallisten. Vid vecka 8 växer övre och nedre ögonlocken ihop för att öppna sig på nytt under vecka 26. Tårkörtlarna utvecklas ur ektodermala inbuktningar av epitelet. Deras bindvävsstrukturer härstammar från neurallisten. Utgående från celler i neurallisten utvecklas bindvävsstrukturerna runt ögonmusklerna under vecka 28. Kontrollen av ögonrörelserna är ganska bra redan under det första levnadsåret men först vid nio års ålder anser man att ögat nått sin fulla kompetens.

 
 
Accessibility Feedback