fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Morulastadiet, solurykelmä-aste, morula stage

Efter den tredje delningen fäster sig blastomererna tätare vid varandra och bildar en tät cellboll. På cellernas yta finns en adhesionsmolekyl, E-kadherin, som är en betydelsefull receptor i detta skede. Tre dygn efter befruktningen är antalet celler mellan 12 och 16. Cellbollen påminner nu om ett hjortron och detta stadium kallas därför morula (morum lat. = hjortron). Nästa stadium uppnås 4 dygn efter befruktningen. Cellmassan förtätas och blastomererna orienterar sig så att de inre blastomererna skiljs från de yttre.

Bilden visar:
Muurainaste (morula) = Morulastadium
Munasolun ketto = Zona pellucida


 
 
Accessibility Feedback