not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
De manliga könsgångarnas differentiering
   
sivusto123
De kvinliga könsgångarnas differentiering
   

De kvinliga könsgångarnas differentiering


1 = ovarium  = äggstock
2 = epoophoron = rest av mesonefrosgångens övre ända 
3 = paraophoron = rest av mesonefrostubulus 
4 = Gartners cysta = rest av mesonefrosgångens nedre ända i uterusväggen
5 = gubernaculum = ovariets sträng; i pojkfoster förkrymper dess motsvarighet, vilket gör att testiklarna vandrar ner i pungen.
6 =  äggledare, som utvecklats ur övre delen av Müllers gång 
7 =  livmoder, som utvecklats ur nedre delarna av Müllers gångar, som förenats 
8 =  vagina, vars övre del utvecklats ur Müllers gångars nedre delar
9 =  anlagen för de yttre könsorganen (klitoris, blygdläppar) 

Bilden har modifierats från: http://www.embryology.ch/anglais/ugenital/embryon01.html

 
 
Accessibility Feedback