fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Spermiernas mognad, siitiöiden kypsyminen, maturation of sperms

Fastän spermierna, som befinner sig i sädesgångarna, ser helt mogna ut kan de inte röra sig och inte heller befrukta en äggcell. Under sin väg genom bitestiklarna genomgår spermierna en biokemisk mognad och de täcks av ett glykoproteinrikt skikt. Detta kolhydratskikt avlägsnas när spermien vandrar i  kvinnans könsorgan. Fenomenet kallas kapacitation (capax = kapabel).
En förhållandevis stor del av spermierna (ca 10 %) har ett onormalt utseende. De kan ha en böjd svans, två huvuden eller två svansar, eller huvuden av varierande storlek. Det är osannolikt att dessa avvikande spermier kan befrukta äggceller. Ifall mängden avvikande spermier övergår 20 %, innebär det att fertiliteten är nedsatt. Bilden visar olika typer av spermier.


 
 
Accessibility Feedback