fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Bildning av de första somiterna

I varje art är somiternas bildning är tidsmässigt noga reglerad. Två olika faktorer verkar vara avgörande för denna utveckling:
A. en faktor som reglerar cellernas mognad i det paraxiala mesodermet
B. en oscillator (en faktor som kopplar på och av enligt ett bestämt tidsmönster).
Detta innebär att en somit bildas endast då cellerna uppnått en viss mognadsgrad och då oscillatorn "kopplar på". Jonathan Cooke presenterade på 1970-talet en modell för detta och senare har man identifierat proteiner, som följer modellens schema. Ett protein vid namn Notch reglerar FGF-8:s och Wnt3a:s funktioner. Man antar därför att Notch är den viktiga oscillatorn. FGF-8 bibehåller cellerna i det paraxiala mesodermet i ett sådant tillstånd att de inte kan bilda somiter. När FGF-8:s aktivitet sjunker stimulerar proteiner från Wnt3a och Notch bildningen av somiter.
Bilden visar de olika faktorerna vid somitbildning.


 
 
Accessibility Feedback