not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
De manliga könsgångarnas differentiering
   
sivusto123
De kvinliga könsgångarnas differentiering
   

De manliga könsgångarnas differentiering

1 = testikel   
2 = bitestikel, som utvecklats ur mesonefrosgången 
3 = sädesblåsa, som utvecklats ur mesonefrosgångens nedre del
4 = appendix testis = rest av övre delen av Müllers gång på testes yta 
5 = paradidymis = rest av mesonefrosgång intill bitestikeln 
6 = utriculus prostaticus = rest av Müllers gångar
7 = urinblåsa  
8 = gubernaculum, sträng som leder testiklarna från bukhålan ner till pungen.
Bilden har modifierats från: http://www.embryology.ch/anglais/ugenital/embryon01.html

 
 
Accessibility Feedback