fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Andra veckan polku Blodkretsloppets utveckling i yttre fosterhinnan (chorion) och placentan
klass 1

Blodkretsloppets utveckling i yttre fosterhinnan (chorion) och placentan

I slutet av den 2. veckan utvecklas den yttre fosterhinnan (chorion) och dess villilika utskott. Cytotrofoblasterna delar sig snabbt, vilket leder till att cellulära utskott växer in i livmoderslemhinnan. Man antar att mesodermet, som ligger under cytotrofoblasterna, inducerar chorionutskottens tillväxt. Det embryonala mesodermet består i detta skede av två cellskikt. Till följd av att chorionhåligheten växer krymper gulesäcken och skuffas mot motsatta sidan. Hypoblasterna, som ligger intill den prokordala skivan, har vuxit och blivit cylindriska. De bildar ett förtjockat ringformat område, från vilket munnen senare utvecklas. Embryot svävar fritt men är fäst vid chorion med en förbindelsestjälk. Denna förbindelsestjälk utgör transportvägen för mesodermet under gastrulationen.   

Bilden visar:
prokordalskiva
primära villi
förbindelsestjälk
amnionhåla
sekundär gulesäck
chorionhinna
chorionhålighet
primär gulesäck 
 
Accessibility Feedback