fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Andra veckan polku Bildning av amnion, embryonalplatta, gulesäck
klass 3

Bildning av amnion, embryonalplatta, gulesäck

I det embryonala mesodermet öppnas så småningom växande håligheter, som förenas till en vätskefylld embryonalhåla. Den embryonala håligheten växer och omger slutligen hela embryot utom det ställe där embryot står i kontakt med livmodern via en förbindelsestjälk. Den yttre delen av det embryonala mesodermet, som beklär cytotrofoblasterna och amnion, kallas somatiskt mesoderm (soma = gr. kropp). Den del av det embryonala mesodermet som omger gulesäcken kallas splankniskt mesoderm (splankhna = gr. inre organ).

Bilden visar:
Moderns blodkärl (klarröda) som bildar stora sinusoider och flyter ihop med
håligheter i trofoblasten (klarröda)
Epiblastlager (höga röda celler)
Hypoblastlager (små rosa celler)
Cytotrofoblast (rosa celler)
Splankniskt embryonalt mesoderm (nätverk)
Embryonalhålighet
Primär gulesäck (gul)
Somatiskt embryonalt mesoderm (nätverk)
Syncytiotrofoblast (svartrött)

 
 
Accessibility Feedback