fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Placentans utveckling

Cytotrofoblasterna tränger sig in mellan synctytiotrofoblastcellerna ända tills de når livmoderns slemhinna. Där förenar de sig med likadana villiutskott och bildar ett tunt yttre cytotrofoblastskikt, som så småningom omger trofoblasten helt och hållet och fäster korionhinnsäcken tätt vid livmoderslemhinnan.
Det finns två olika villiutskott:
1. ankarutskott, som fäster placentan vid livmoderslemhinnan
2. fria utskott, som sköter om näringsutbytet mellan foster och moder.

Bilden visar: DESIDUA BASALIS OCH YTTRE CYTOTROFOBLASTSKIKT; Cytotrofoblast; MESODERM; UTRYMME MELLAN VILLIUTSKOTT; Syncytiotrofoblast (gult); FÖRBINDELSESTJÄLK MELLAN FOSTER OCH MODER; KORIONHINNANS HÅLIGHET
 
 
Accessibility Feedback