fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
polku Gulekroppen
klass 1

Gulekroppen, keltarauhanen, yellow body of ovary, corpus luteum

I början av menstruationscykeln, dvs. under den s.k. proliferationsfasen (5.-14. dagen) avger de mognande folliklarna i ovariet flera typer av estrogena hormoner. Vid dag 14 ökar produktionen av i synnerhet 17-beta-estradiol snabbt. Detta leder till att äggcellen lossnar inom ungefär 24 timmar. Resterna av follikeln, dvs. granulosacellerna och theca interna stimulerar bildningen av blodkapillärer från de omgivande blodkärlen. Granulosacellerna och cellerna i theca interna bildar, under inverkan av LH, ett gulfärgat ämne (luteus la = gul), vilket gett upphov till namnet gulekropp. Granulosacellerna i gulekroppen producerar och avger hormonet progesteron.

Bilden visar:
primaari follikkeli = primär follikel
ontelo vaiheen follikkeli = follikel med hålighet (Graafs follikel)
kypsä follikkeli = mogen follikel
0VULAATIO = OVULATION
munasolu = äggcell
keltarauhanen = gulekropp (corpus luteum)
regressoitiva keltarauhanen = regressiv gulekropp
vakloarpi = corpus albicans
MUNASARJA = OVARIUM.

 
 
Accessibility Feedback