fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Bildning av kroppshåligheter

Omkring den 3. veckan börjar kroppshåligheterna anläggas. Detta sker genom att det uppstår små springor mellan cellerna på båda sidor om mittlinjen i det tunna mesodermet nära hjärtanlaget. Springorna förenas snabbt med varandra och bildar en hästskoliknande hålighet i embryot. Den består av två delar, ett parietalt och ett viskeralt blad.   

 
 
Accessibility Feedback