fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Bildning av könsceller (gameter)
klass 1

Bildning av könsceller (gameter), sukusolujen muodustominen, formation of gametes

De halpoida könscellerna (spermier och äggceller), som behövs vid den könliga förökningen, bildas vid den meiotiska delningen och kallas gameter.
Bildning av gameter kallas gametogenes.
Bildning av spermier kallas spermiogenes.
Bildning av äggceller kallas oogenes.
Gametogenesen indelas i 4 delar:
1. de pimordiala könscellerna vandrar till de blivande könskörtlarna (bilden visar könslisten = crista gonadalis i ett 5 veckors embryo) (turkosfärgad)
2. antalet primordiala könsceller ökar genom mitotisk delning under själva vandringen och också när de nått fram till könslisten.
3. kromosomantalet halveras genom den meiotiska delningen.
4. äggcellerna och spermierna genomgår den funktionella mognaden.

Gametogenesens första fas (1) är lika hos män och kvinnor.
När det gäller de tre andra faserna skiljer sig de två könen från varandra.

                                         Hjärta under utvecklingAlkuitusoluja = Primordiala könsceller
Munuaisjuoste = Njuranlag (rött)
Sukupoulirauhasharjanne = Könslist (turkos)

 
 
Accessibility Feedback