fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Placentans utveckling

I början av den 3. veckan utvecklas primära villilika utskott på trofoblasterna. Dessa utskott sträcker sig mot livmoderslemhinnan. De primära utskottens kärna består av cytotrofoblaster och de omges av ett syncytialt cellskikt bestående av mångkärniga syncytiotrofoblaster.
De sekundära utskotten utvecklas i och med att mesodermala celler tränger in i det primära utskottens kärna. I slutet av den 3. veckan utvecklas blodceller, blodkärl och ett kapillärsystem i mesodermet.


Bilden visar: PRIMÄRT UTSKOTT; SEKUNDÄRT UTSKOTT; TERTIÄRT UTSKOTT; Syncytiotrofoblast; Cytotrofoblast; Kapillärer i utskottet.


 
 
Accessibility Feedback