fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Bildning av nervsträng, hermostoputken muodostuminen, formation of neural groove

Utvecklingen av neuralskivan ur ektodermet startar som en följd av aktivering av fibroblast tillväxtfaktor-8 (FGF-8) och inhibering av BMP-4 via genprodukterna chordin och noggin. På områden där BMP-4 är aktivt utvecklas ektodermet till epidermis (hud). Chordin, noggin och follistatin, som inhiberar BMP-4, härstammar från Hensen's nod, notokorden och hjärtanlagets mesoderm. I  det växande embryot åstadkommer de utveckling av fram- och mitthjärnan. Bakhjärnans (metencefalon), ryggmärgens samt spinalsegmentens utveckling regleras av proteinerma Wnt3 och FGF-8. Retinoidsyra spelar också en viktig roll vid utvecklingen av längdaxeln. Härvid verkar homeobox-gener. 

Bilden visar samspelet mellan olika faktorer under utvecklingen av spinalsegmenten. 
 
Accessibility Feedback