fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Embryonalskiktens utveckling

Som en följd av celldelningar i den primitiva strimmans bakre ända förlängs den hela tiden. I mitten av den primitiva strimmans framända utvecklas Hensen's nod. Samtidigt bildas en smal embryonalfåra i den primitiva strimman. I mitten av Hensen's nod bildas en embryonalgrop.
De första mesodermala cellerna, som vandrat via den primitiva strimman, fortsätter mot embryots yttre delar och utvecklas till blodöar i gulesäcken. Mesenkymala celler tränger sig in i det embryonala endodermet, som bildats av hypoblaster. De tränger ut hypoblasterna och bildar det egentliga embryonala endodermet.
In i utrymmet mellan endodermet och ektodermet vandrar mesenkymala celler och bildar embryots mesoderm. Epiblaster, som inte vandrar mot den primitiva strimman, bildar det embryonala ektodermet.
    
Bilden visar bildningen av ektoderm (grönt); mesoderm (rött); endoderm (brunt)


 
 
Accessibility Feedback