fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Huden vid 6 veckor
   
sivusto123
En fingertopp på ett 6 månader gammalt foster
   

Hudens utveckling

Utvecklingen av epidermis (hudens yttersta skikt) startar under gastrulationen på områden i embryot där faktorerna chordin och noggin, som reglerar bildningen av neuralplattan, inte blockerar BMP-signalering. Signaler såsom TGF (transforming growth factor), som avges autokrint, och KGF (keratinocyte growth factor) som avges parakrint från dermis (läderhuden) leder till att epidermis blir flerskiktat. I epidermis basala cellskikt (stratum basale eller germinativum) sker hela tiden nybildning av hudceller. Epidermis yttersta skivepitelskickt (periderm) uppkommer under den 4. veckan. Under den 10.-11. veckan bildas mellancellskicken mellan stratum basale och periderm. Vid den 20. veckan kan man urskilja 4 skickt i epidermis (stratum germinativum, spinosum, granulosum och corneum). Pigmentcellerna (melanocyterna) vandrar från neuralkammen till epidermis under den 6. veckan och Langerhans celler, som hör till makrofagerna, kommer från benmärgen under den 7. veckan. Merkels celler, som är känsliga för tryck, härstammar från neuralkammen. Man kan identifiera Merkels celler i handflatorna och fotsulorna redan på 4-6. månads stadiet. Största delen av cellerna i läderhuden (dermis) hästammar från somatopleura. På ryggsidan uppstår läderhuden ur de paraxiala dermatomerna.

Vernix caseosa (fosterfett), som täcker huden på alla nyfödda barn, består av döda hudceller och sekret från talg och svettkörtlar.

 

 
 
Accessibility Feedback