fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Spermiernas bildning, siittiöiden synty, spermiogenesis

När en pojke föds ser man i hans testiklar stora, svagt färgade germinala celler, som är omgivna av stödjeceller. Stödjecellerna eller Sertolicellerna härstammar från könskörtlarnas epitel.
Spermatogenesen startar först vid pojkens pubertet. Under spermatogenesen utvecklas spermatogonierna till mogna spermier.
Bilden visar den meiotiska delningen. Spermatogenesen tar ca 64 dygn. 

Typ 2 spermatogonie; primär spermatocyt; sekundär spermatocyt; spermatid;
mitos; 1. meiotiska delningen; 2. meiotiska delningen

 
 
Accessibility Feedback