fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Andra veckan polku Bildning av amnion, embryonalplatta, gulesäck
klass 1

Bildning av amnion, embryonalplatta, gulesäck

Epiblasterna delar sig aktivt och ektodermet förtjockas. Från detta förtjockade ektoderm utvecklas nästan alla organ i embryot. Endodermets hypoblaster delar sig mycket långsammare och de flesta av dem kommer att omge gulesäcken. Denna hinna kallas också Heusers hinna. Gulesäcken skrumpnar ihop i det skede då kontakten mellan blodkretsloppen i embryot och i livmoderslemhinnan har etablerats. Människans gulesäck innehåller ingen reservnäring.

Bilden visar ett 9 dagar gammalt embryo.
Epiblast (stora blå celler)
Amnion (hålighet mitt i det blå)
Hypoblast (gröna celler)
Amnioblast (små blå celler)
Gulesäck (stor hålighet som omges av gröna och ljusgröna celler)
Syncytiotrofoblast (stora ljusblå celler)
Gulesäckens hinna (platta ljusgröna celler)
Kogulerat fibrin (rött)
Cytotrofoblast (gula celler)


 
 
Accessibility Feedback