fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Spermiernas bildning, siittiöiden synty, spermiogenesis

Sädesgångarna eller de seminifera tubulerna (se bild) bildas just före puberteten i och med att håligheter eller gångar utvecklas i dem. Samtidigt utvecklas de primordiala könscellerna till spermatogonier. Dessa stamceller bildar med regelbundna tidsintervaller typ A spermatogonier, som delar sig mitotiskt. Därmed bildas en stor mängd identiska celler (en cellulär klon). Vid typ A spermatogoniernas sista delning bildas typ B spermatogonier, som vidareutvecklas till primära spermatocyter. De primära spermatocyterna delar sig meiotiskt och ger upphov till haploida spermatider och spermier.

Bilden visar: Siittiö = Spermie;  Myöhäinesisiittiö = Sen spermatid; Varhais esisiittiö = Tidig spermatid; Spermatocyytti = Spermatocyt; Siementiehyen tyvikalvo = Sädesgångens basalmembran; Spermatogonia = Spermatogonie

 
 
Accessibility Feedback