fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Celldelning, solun jakautuminen, cell division

Celldelning är nödvändig för individens tillväxt och utveckling.
Cellerna delar sig antingen mitotiskt eller meiotiskt.
Vid den mitotiska delningen uppstår två identiska dotterceller, som har det diploida antalet kromosomer.
Den meiotiska delningen består av två efter varandra följande delningar och leder till uppkomsten av dotterceller, som har det halverade antalet kromosomer. Dessa celler är halpoida. 

 
 
Accessibility Feedback