not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Testikel i ett foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (människa)
   
sivusto123
Testiklarnas vandring neråt
   

Testiklarnas vandring neråt

I normala fall migrerar (nedstiger) testiklarna från bukhålans retroperitoneala utrymme ner till pungen (scrotum) redan före födseln. Ifall detta inte inträffar uppkommer s.k. kryptorkidism, som leder till infertilitet och ökar risken för testikelcancer. Kryptorkidism förekommer hos 2,5 % av alla nyfödda pojkar. Testiklarna migrerar i två faser. Den första fasen kallas den abdominala fasen och äger rum under den 3. månaden. Då lossnar testiklarna från de övre ligamenten (eng. cranial suspensory ligament) och migrerar till urinblåsans nivå. Detta sker under inverkan av Insl 3 (insulin-like growth factor 3), som avges av Leydigcellerna.

Den andra fasen - den inguinoskrotala fasen - är beroende av androgener och äger rum under den 7. månaden. Då leder den undre bindvävssträngen (gubernbaculum testis) testiklarna via inguinalkanalen (ljumskekanalen) ner till pungen. Peritoneumhinnan bildar en dubbelkapsel runt testiklarna och bitestiklarna. Den kallas tunica vaginalis testis.

 

 
 
Accessibility Feedback