fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Ansiktets utveckling

Ansiktet utvecklas under veckorna 4-10. Största delen av ansiktets mesenkymvävnad härstammar från neurallisten. 
Näsan och läpparna utvecklas från fem mesenkymala utskott (det opariga pann- och näsutskottet, de pariga övrekäksutskotten och de pariga nedrekäksutskotten), som alla omger mungropen (stomodeum).  
Övre- och nedrekäksutskotten härstammar från den första gälbågen, pann-näsutskottet utvecklas ur mesenkym som ligger framför neuralröret.
Hjärnventrikeln inducerar på vardera sidan om pann- och näsutskottet så kallade näsplakoder, som bildar luktepitel. Mitt emellan dessa bildas närborrarna.  
Övre läppen bildas under vecka 6-7. Samtidigt förenas delarna mitt mellan närborrarna med övrekäksutskotten. På detta sätt uppstår septum nasale dvs näsans mellanvägg samt övreläppvecket (philtrum). 
Gommen bildas av tre delar. Övrekäkens främre del bildar den triangelformade primära gommen. Under vecka 8-9 växer de pariga långsmala gomvecken på sidorna av övrekäksutskotten. Under ledning av tungan växer gomvecken mot den primära gommen och septum nasale, där de förenas och bildar broskanlaget till den hårda gommen. Den mjuka gommens mesenkym bildas av muskelvävnad.  
Alla anlag som deltar i bildningen av ansiktet förenas under vecka 10. Anlagen för läppar och gomtak drabbas ofta av utvecklingsstörningar. Ansiktets utveckling styrs av en stor mängd gener såsom endotelin,  Msc-, Dlx och Shh. Mutationer i dessa gener leder till utvecklingstörningar i käkarna och tänderna.

Ansiktets strukturer utvecklas från utskott, som förenas längs mittlinjen. Utvecklingen startar under vecka 4.
E = öga 
1a = övrekäksutskottet, som utvecklas ur den första gälbågens övre del  
1b = nedrekäksutskottet, som utvecklas ur den första gälbågens nedre del (Meckels brosk)
1c = nedrekäksutskotten, som har vuxit ihop  
1d = mungropen  
a = mittnäsutskott  
b = sidonäsutskott  
Mellan näsutskotten uppkommer näsborrarna. Övreläppvecket bildas samtidigt som mittnäsutskotten förenas.

 
 
Accessibility Feedback