fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Blastocyst, alkiorakkuula, blastocyst

Samtidigt som blastomererna förtätas börjar natriumjoner pumpas in i cellmellanrummen, vilket leder till att det uppstår en vätskefylld blåsa inne i embryot. ICM-cellerna expresserar en Oct-4 transkriptionsfaktor, vilket är nödvändigt för att ICM-cellerna skall bibehållas som odifferentierade stamceller. I slutet av blastocyststadiet försvinner zona pellucida, vilket gör det möjligt för embryot att fästa vid livmoderns vägg. Hos människan börjar trofoblasterna, som ligger intill ICM, tränga sig in mellan epitelcellerna i livmoderslemhinnan ungefär på den 6. dagen efter befruktningen.
Bilden visar: 
Morula
32/64-cellstadium
Inre cell massa (ICM) (rödbrun)
Primitivt endoderm (rött)
128/256-cellstadium.


 
 
Accessibility Feedback