fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Notokordens utveckling

De mesenkymala cellerna i mesodermet delar sig aktivt och mesodermet breder ut sig både åt sidorna och framåt mot huvudändan. När denna del av mesodermet brett ut sig tillräckligt mycket kommer de att möta och förena sig med mesodermen från gulesäcken och amnion. Den primitiva strimman producerar aktivt mesoderm ända till början av den 4. veckan. Efter detta kommer den primitiva strimman att krympa och blir i vanliga fall osynlig i slutet av 4. veckan. De epiblaster, som påbörjat sin vandring i olika delar av embryot, bildar sina egna strukturer i mesodermet och endodermet. Detta framgår ur bilden nedan.    

Bilden visar: Kranial (främre) del; Membraner i mun och svalg (vit); Prokordalskiva (gul); Ryggsträng (Notokord) (gul pil); Paraxialt mesoderm (svart pilpar, ljusrosa innerst); Lateralt mesoderm (svart pilpar i mitten, mörkare rosa); Extraembryonalt mesoderm (svart pilpar, ytterst, rött); Allantois (ljusgul); Kaudal (bakre) del.

 
 
Accessibility Feedback