fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Blastocyst, alkiorakkuula, blastocyst

Ungefär 4 dygn efter befruktningen anländer den embryonala morulan till livmodern.
En kort tid efter att morulan anlänt till livmodern bildas inne i den ett vätskefyllt hålrum - den s.k. blastocelen. Man talar nu om en blastocyst.
Blastomererna utvecklas till två typer av celler:
1. en inre cellmassa (ICM), som kallas embryoblast.
2. en yttre cellmassa, som utgörs av platta celler och som bildar trofoblasten.  
Trofoblasten utgör blastocystens epiteliala vägg.


Bilden visar:
Sisäsolumassa (embryoblasti) = embryoblast (ICM) (grön)
Trofoblasti = Trofoblast (gul)
                 

 
 
Accessibility Feedback