fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Blastocyst, alkiorakkuula, blastocyst

Cellerna i den inre cell massan (ICM) är våra embryonala stamceller. De är pluripotenta celler, som kan differentiera till nästan alla typer av celler och vävnader. Cellerna i ICM är därför föremål för intensiv forskning inom cellterapiområdet. Man hoppas kunna bota många svåra sjukdomar såsom diabetes, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, anemier och ryggmärgsskador med hjälp av embryonala stamceller.

Bilden visar hur man utvecklar cellterapi:
ZYGOT (röd); 4-CELLSTADIUM (röda); BLASTOCYST (ljusblå); Embryonala stamceller (röda); Isolerade stamceller (röda); DIFFERENTIERING; Benceller (blå); Broskceller (lila); Nervceller (gula); CELLTERAPI 

 
 
Accessibility Feedback