fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Dentin, tandben

Predentinet, som bildats av odontoblasterna, mineraliseras till dentin = tandben. Den embryonala förbeningen startar i framtänderna redan vid vecka 14, i premolarerna vid vecka 19 och i de tre kíndtänderna vid 7-9-års ålder. Tandpulpahåligheten (cavitas dentis) bekläs av odontoblaster, som lever kvar och fortsätter att bilda dentin hela livet.

 

 
 
Accessibility Feedback