fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Axlarnas utveckling

Ländgaxelns plats bestäms av signaler från celler, som ligger i embryots huvudända intill den embryonala plattan. Cellerna i det främre viskerala endodermet (anterior visceral endoderm, AVE) expresserar gener, som är obligatoriska för huvudets bildning. Det är fråga om transkriptionsfaktorerna OTX2, LIM1, HESX1 och det lösliga proteinet cerberus, som bestämmer huvudets plats redan innan groddbladen bildats. Expression av proteinet nodal leder till att den primitiva strimman uppstår och bibehålls.
I den primitiva strimman expresseras en grupp gener som reglerar det dorsala (rygg) och ventrala (mag) mesodermet samt utveckling av strukturer i fram- och bakändan. Bone morphogenetic protein-4 (BMP-4) avsöndras längs hela den primitiva strimman och åstadkommer tillsammans med fibroblast growth factor-8 (FGF-8) utveckling av strukturer på den ventrala sidan. Om man inhiberar BMP-4, med t.ex. chordin, noggin ja follistatin, stimuleras utvecklingen av dorsala strukturer. Transkriptorfaktorn goosegoid aktiverar chordin-genen. Senare expresseras chordin, noggin och follistatin i notokorden och i hjärtats mesoderm. De är också viktiga faktorer för nervsystemets utveckling i huvudet.


Bilden visar: Till vänster; Hela embryonalplattan; Hensen's nod


 
 
Accessibility Feedback