fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Corpus albicans, valkoarpi, corpus albicans

När gulekroppen slutar producera LH och progesteron, ansamlas i livmoderslemhinnan stora mängder vita blodkroppar. Samtidigt avlägsnas vatten ur slemhinnan. De spiralvridna blodkärlen kontraherar starkt och bryts ner, vilket leder till lokal syrebrist. Till följd av detta uppstår lokala blödningar i slemhinnan och den börjar lossna bitvis från sitt underlag. Inom några dagar lossnar hela det funktionella lagret (stratum functionale = rödfärgat i bilden ) i slemhinnan i form av små bitar och tillsammans med blödningar. Endast det basala lagret (stratum basale =  gulfärgat i bilden ), närmast myometrium blir kvar. Från detta skikt återbildas det funtionella lagret under följande menstruationscykel.

Översätt: Kuukautiskierto (vrk) = Menstruationscykel (dygn)

 
 
Accessibility Feedback