fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Könlig förökning, suvullinen periytyminen, sexual inheritance

Vid oogenesen delas den primära oocyten i fyra dotterceller, som alla har 22 autosomer och en X kromosom. Endast en av de fyra dottercellerna utvecklas emellertid till mogen äggcell.
Detta beror på att cytoplasmat i den primära oocyten fördelas så ojämnt. De övriga tre dottercellerna får endast en mycket liten mängd cytoplasma, vilket leder till att de inte utvecklas vidare utan förkrymper. De kallas polkroppar.

Bilden visar: Primär oocyt; Mogen oocyt (22 + X); Polkroppar (22 + X)

 
 
Accessibility Feedback