not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Det fyrummiga hjärtat 2
   

Det fyrrummiga hjärtat

Under dag 22-23 börjar det rörformiga hjärtanlaget vrida sig. Förmaksanlagen vrider sig och når slutligen samma nivå som truncus arteriosus. På dag 28 har förmaken och kamrarna nått sina rätta platser. Mellanväggen mellan förmaken utvecklas i två steg. Först bildas septum primum och därefter septum secundum. Mellanväggen mellan kamrarna (septum interventricularis) bildas efter förmaksmellanväggen. Vid vecka 6 har förmaksmellanväggen, som innehåller ett ovalt hål (foramen ovale), bildats. Samtidigt har klaffarna mellan förmak och kamrarna bildats. Septum interventriculare är färdigutvecklat vid vecka 8. Cellerna i neurallisten (neural crest) bildar en mellanvägg i truncus arteriosus, vilket leder till att aortan och truncus pulmonalis skiljs åt. På grund av att hjärtat vrids kommer aortan och truncus pulmonalis att korsa varandra.
Det embryonala blodomloppet har vissa genvägar som inte finns kvar efter födseln:
A. det ovala hålet som förenar förmaken
B. aortagången
C. ductus venosus
D. gren av vena umbilicalis, som passerar förbi levern.

Det rörformade hjärtat vrider sig. Detta leder till att förmaksanlagen (*) kommer att ligga ovanför kammaranlagen (5). Bilden visar dagarna 23-35.
1 = ventralaortans delningspunkt      
2 = truncus arteriosus         
3-4 = conus cordis   
5 = kammaranlag     
6 = fördjupning mellan conus cordis och kammaranlaget    
7 = kanal mellan förmak och kammare     
8-10 = neurallistens celler bildar en mellanvägg i truncus arteriosus, vilket leder till att aortan och truncus pulmonalis skiljs åt.
11 = förtjockning som deltar i bildningen av septum interventricularis.

 

 
 
Accessibility Feedback