fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Ägglossningen, munasolun irtoaminen, ovulation, ovulatio

Dagarna just innan ovulationen växer follikeln i ovariet på grund av inverkan av FSH och LH. Follikeln blir ca 25 mm i diameter. Till följd av den hastiga ökningen av LH slutförs den 1. meiotiska delningen i äggcellen. Tre timmar innan ovulationen äger rum stannar äggcellen upp i den 2. meiotiska delningens metafas.

Samtidigt bildas på ovariets yta en lokal utbuktning och på dess spets uppstår en fläck, som saknar blodkärl. Den höga LH-halten leder till en ökning av enzymet kollagenas, vilket leder till att kollagenfibrerna i follikelns ytskickt (theca externa) bryts ner. Ovulationen är helt beroende av den snabba LH-avgivningen. Utan LH-avgivning sker ingen ovulation.

Prostaglandin-nivån stiger, vilket leder till lokala muskelkontraktioner i ovariets vägg. Dessa muskelkontraktioner leder till att äggcellen med sitt omgivande lager av granulosaceller trycks ut eller sprutas ut ur ovariet. Den frigjorda äggcellen driver nu från ovariet mot äggledarens öppning. 

Bilden visar:
kohdunontelo = cavum uteri (livmoderhåla)
munasarja = ovarium (äggstock)
munanjohdin = ovidukt (äggledare)
munasolu = äggcell
munanjohtimen suppilo = oviduktens trattlika del = infundibulum
munanjohtimen ripsut = fimbriae tubae.


 
 
Accessibility Feedback