fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Människans utvecklingsbiologi polku Bildning av könsceller (gameter)
klass 2

Bildning av könsceller (gameter), sukusolujen muodustominen, formation of gametes

Könscellerna härstammar från primordiala könsceller (primordial germ cells), som bildas under den 2. graviditetsveckan utgående från lagret av epiblaster. I början vandrar de primordiala könscellerna i gulesäckens vägg. Därifrån vandrar de under den 4. graviditetsveckan mot de blivande könskörtlarna. I slutet av den 5. graviditetsveckan har de nått fram till de blivande könskörtlarna. De primordiala könscellerna delar sig mitotiskt under själva vandringen och även efter det att de kommit fram till könskörtlarna.
Bilden visar primordiala könsceller, som ligger i gulesäckens vägg. Fostret är i början av den 4. veckan och cellerna skall snart starta sin vandring mot de blivande könskörtlarna. De blivande könskörtlarna är för sin utveckling beroende av näring från de omgivande somatiska cellerna.

Amnionsäck fylld med amnionvätska (turkos) 
Allantois 
Framtarm = Etusuoli
Baktarm = Takasuoli
Hjärta = Sydän
Gulesäck = Ruskuaispussi
Primordiala könsceller = Alkuitusolut

 
 
Accessibility Feedback