fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Ejakulation, siemensyöksy, ejaculation, ejaculatio


Med infertilitet förstår man framför allt att äggcellen inte blir befruktad. Orsaken till detta kan vara dålig kvalitet på sädesvätskan eller fel i kvinnans könsorgan. Statistiken visar att infertilitet beror till hälften på mannen och till hälften på kvinnan. I ca 10 % av fallen finner man ingen orsak alls och då talar man om oförklarlig barnlöshet.

Hos kvinnor kan följande faktorer leda till infertilitet: 
1. infektioner i äggledarna
2. oregelbundna menstruationer
3. kvinnans ålder = över 35 år.

Hos män kan följande faktorer leda till infertilitet:
1. inflammation i testiklarna, som en följd av påssjuka
2. åderbrock i pungen
3. antikroppar mot spermier i sädesvätskan
4. inflammation i prostata
5. lägre rörlighet hos spermierna
6. förträngningar i sädesledarna


 
 
Accessibility Feedback