fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Notokordens utveckling

Så småningom ersätts hypoblastcellerna av endodermala celler. Samtidigt frigörs notokorden från endodermet och en rörformad struktur bildas. I Hensen's nod har det uppstått en tillfällig öppning (neurenterisk kanal), som förenar gulesäcken (nedan) med amnionhåligheten (ovanför). Ektodermet och endodermet i mun- och svalgmembranerna och i kloaktarmen har smultit ihop i embryots fram- och bakdelar. Samtidigt som kloakens membraner utvecklas trycks en liten bukt i gulesäckens bakre del in i fostrets förbindelsesträng. Denna struktur utvecklas till allantois. 

Bilden visar: Längdsnitt; till vänster syns mun och svalganlaget; (grönt) till höger syns den neurenteriska kanalen; Notokorden (ljusblå); Kloaktarmenanlaget (klarblå); Gulesäckens vägg (grön); Allantois (grön vik)
Tvärsnitt: Ektoderm; Rörformad notokord


 
 
Accessibility Feedback