fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Det fyrummiga hjärtat 2

Bilden visar utvecklingen av mellanväggar mellan förmaken (septum primum och septum secundum) och kamrarna (septum interventricularis); dagarna 30-50.


1 och 8 = anlag för septum secundum i högra förmakets tak   
2 = övre hålvenens vägg   
3-4 = anlag för septum primum, som växer neråt mot endokardialplattan (6)
5 = del av det ovala hålet som bildas i septum primum   
7 = mellanrum mellan septum primum och septum secundum  
9 = den muskulösa kammarmellanväggen = septum interventricularis     
10 = septum interventricularis övre del består av bindväv och verkar vara ganska tunn på detta stadium 

Under veckorna 5-8 startar utvecklingen av klaffar mellan förmak och kammare. 

 
 
Accessibility Feedback