fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Corpus albicans, valkoarpi, corpus albicans

Ifall befruktning inte sker, kommer gulekroppen att nå sin maximala aktivitet ungefär 9 dagar efter ovulationen. Efter detta kommer gulekroppen att degenerera och bilda ett ärr (corpus albicans). Samtidigt sjukner halten av progesteron, vilket leder till menstruationsblödning.

Bilden visar:
primaari follikkeli = primär follikel
ontelo vaiheen follikkeli = follikel med hålighet (Graafs follikel)
kypsä follikkeli = mogen follikel
OVULAATIO = OVULATION
munasolu = äggcell
keltarauhanen = gulekropp
regressoituva keltarauhanen =  degenererande gulekropp
valkoarpi = corpus albicans
MUNASARJA = OVARIUM

 
 
Accessibility Feedback