fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Morulastadiet, solurykelmä-aste, morula stage

Äggcellen är inte symmetriskt byggd. Kärnan ligger inte i mitten utan närmare cellmembranen. Den förkrympta dottercellen (polkroppen = polar body), som bildats vid meiosen, vandrar ut ur äggcellen, till dess yttre yta. Denna polarisering i äggcellen samt stället där spermien tränger in (penetrationsstället) bestämmer det blivande embryots orientering eller plan. Spermiens penetrationsställe bestämmer dessutom zygotens första delningsplan. De två första dottercellerna, som bildas vid denna delning, kallas blastomerer. Den blastomer, som bildas intill spermiens penetrationsställe, verkar ge upphov till cellerna i det blivande embryots inre cellmassa (ICM) (embryoblasterna) medan dess systerblastomer verkar ge upphov till celler (trofoblaster), som inte deltar i den egentliga embryonalutvecklingen. Detta är emellertid en fråga där forskningen inte är helt enig. Vissa forskare anser att slumpen avgör vilken blastomer som ger upphov till ICM.

Bilden visar:
animaalinen = animal pol
esitumat = honlig och hanlig pronukleus, (blå)
polaariset kappaleet = polkroppar (bruna)
siittiön sisääntulokohta = spermiens penetrationsställe
vegetaalinen = vegetativ pol
hedelmöitys = befruktning
2-soluvaihe = 2-cellsstadium


 
 
Accessibility Feedback