fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

De yttre könsorganens utveckling

Mellangården eller perineum uppkommer hos båda könen under vecka 7.
Perineum delar kloaken i två delar:
1. urogenitalmembranen
2. anusmembranen
Urogenitalmembranen försvinner under vecka 7.

I flickfoster utvecklas de större blygdläpparna (labia majora) ur labioskrotalvecken, de mindre blygdläpparna (labia minora) ur urogenitalvecken och klitoris (clitoris) ur genitaltuberkeln. 

I pojkfoster expresseras ett 5α-reduktasenzym av cellerna i urogenitalsinus. Detta enzym omvandlar testosteron till dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron maskuliniserar de honliga yttre könsorganen (labioskrotalvecken, urogenitalvecken och genitaltuberkeln) under vecka 12-20. I pojkfoster motsvaras de större blygdläpparna av pungarna, de mindre blygdläpparna av penis skaft och genitaltuberkeln av ollonet (fallos).

I pojkfoster sluts urinrörets veck på undersidan av penis under vecka 15. Hos ca 0,5 % av nyfödda pojkar har urinrörets veck inte slutits fullständigt. Detta kallas hypoaspadia.


I början är de yttre könsorganen honliga också i pojkfoster. De bör därför maskuliniseras. Den maskuliniserande faktorn är dihydrotestosteron, som avges av testiklarna.

a) Bilden visar ett odifferentierat stadium i ett pojkfoster vid vecka 4-5. De yttre könsorganen är på detta stadium honliga.
1 = genitaltuberkeln - utvecklas hos flickfoster till klitoris och hos pojkfoster till ollon
2 = urogenitalvecket - utvecklas hos flickfoster till de mindre blygdläpparna och hos pojkfoster till penis skaft
3 = labioskrotalvecket - utvecklas hos flickfoster till de större blygdläpparna och hos pojkfoster till pungarna
4 = urogenitalmembranen   urogenitaalikalvo
5 = anus, i vars mitt anusmembranen ligger   

b) De yttre könsorganen i ett pojkfoster vid vecka 9-10.
6 = ollon  
7 = penis skaft; ännu delvis öppet på undersidan och med kontakt till urinröret  
8 = urinrör  
9 = pung 
10 = mellangård (perineum)

c) Bilden visar hur urinröret (8) sluts i och med att urogenitalvecken förenas längs hela penis. 

 
 
Accessibility Feedback