fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Vidfästningen vid livmoderväggen

I normala fall fäster sig embryot vid livmoderslemhinnans fram- eller bakvägg. Embryot sjunker in mellan slemhinnans körtlar. Ifall embryot fäster sig börjar cellerna i det syncytiala trofoblastskiktet (syncytiotrofoblasterna) avsöndra humant korionsomatomammotropin (hCG, human chorionic gonadotropin), som håller igång gulekroppens progesteronavsöndring och hindrar att gulekroppen skrumpnar. Gulekroppen hålls kvar i ca 4 månader. Vid 4 månader har livmodern tagit över hCG-produktionen och graviditeten fortsätter. Ifall gulekroppen skrumpnar före den 4. månaden uppstår missfall.

Embryot fäster sig inte alltid på rätt plats. I 97% av alla s.k. ektopiska graviditeter fäster embryot i äggledaren. Ungefär en tredjedel av alla ektopiska graviditeter förblir oupptäckta enär de nästan alltid leder till spontana aborter. Symtom på ektopisk graviditet är t.ex. tillfälliga magsmärtor, oväntad blödning från vaginan, akut svår magsmärta och svimning. Bilden visar olika ställen där embryot kan fästa.

Äggledaren; Äggstocken; Livmoderhalsen.
  


 
 
Accessibility Feedback