fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Könsorganens utveckling

Det genetiska könet    

Vid däggdjurens embryonalutveckling är det honliga könet dominerande. En individ utvecklas till en fenotypisk hona ifall de faktorer, som reglerar utveckligen av testiklar, saknas. Testiklarnas utveckling startas av SRY-området (eng. sex-determining region of Y chromosome), som finns i Y-kromosomens korta arm. SRY-området kodar TDF-transkriptionsfaktor (eng. testis determing factor), som expresseras under en kort tid i förstadierna till Sertolicellerna. Efter denna inledande fas styrs testiklarnas morfogenes av en mängd autosomala gener, såsom Sox9, Wnt, hedgehog, fgf, tgfβ ja homeobox-generna. SRY-området kan deleteras bort eller överföras från Y-kromosomen till X-kromosomen. Detta leder till s.k. sex reversal-fenomenet.
Det vill säga:
1. en individ med kromosomuppsättning XY utvecklar honliga könsorgan
2. en individ med XX-kromosomuppsättning utvecklar hanliga könsorgan.

 
 
Accessibility Feedback